MUZAFFER AKYOL

Muzaffer Akyol'un İmzası

GÜNCEL

Kısa Kısa...

Masallar, Oyunlar, Ağıtlar ve İki Selvi

Masallar, Oyunlar, Ağıtlar ve İki Selvi

Anadolu coğrafyasını konu edinen, toplumsal sorumluluğu sanatının merkezine alan, doğaya ve insana sonsuz sevgi besleyen Muzaffer Akyol'un 1960'lardan bu yana uzanan sanat serüvenine bakıldığında, Anadolu insanının mitolojik hikâyeleri ile beslenen ve bu hikâyeleri günümüz sorunlarıyla eşleştiren bir yanı olduğu fark ediliyor.

Şair Ataol Behramoğlu'nun "Bedri Rahmi'lerden günümüze Karadeniz'imizin ışık ve renk dünyasının sanatımıza kazandırdığı seçkin ressamlardan" dediği Muzaffer Akyol ortak bir yaşam alanı olarak ele aldığı doğayı bazen abartılı, bazen yalın bir üslupla kurgulayarak düş ve gerçek arasında köprü kuruyor.

Tuncel Kurtiz ve Dostları

Tuncel Kurtiz, programının son bolümünde yakın dostları Muzaffer Akyol ve Sema Moritz’i ağırlıyor.