"Postal sesleriyle uyandım

Boğazdan kan akıyordu, irin akıyordu

İrkildim

Uyandım

Bir daha uyumadım."

Muzaffer Akyol